Bernstorfflund Allé 70 2920 Charlottenlund

Efter Opholdet

Efterværn

Tilbud efter ophold på krisecenter kaldes efterværn. Det betyder, at du bevarer en livline til din kontaktperson på Charlottenlund KriseCenter. Hvor ofte og hvordan I har kontakt, aftaler I sammen. Måske har dog behov for flere opkald om ugen efter du er flyttet og måske står du 100 % på egne ben efter nogle måneder.

Din kontaktperson vil støtte dig i at fastholde og opbygge et sundt socialt netværk.

Kontaktpersonen kan også hjælpe dig med at kontakte relevante myndigheder og evt. være bisidder. Hun kan også hjælpe dig med henvisninger til økonomisk og juridisk vejledning.

Du bliver også klædt på til at tackle, hvis din tidligere voldelige partner eller familie opsøger dig.

Translate »