Bernstorfflund Allé 70 2920 Charlottenlund
+45 69162666
kontakt@clkc.dk

For fagfolk

Vision

Alle har ret til et liv uden vold, kontrol og trusler

Mission

Charlottenlund Krisecenter skal være Danmarks bedste krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.


Vi vil være et Krisecenter med høj faglighed og trygge rammer for kvinder i krise og deres medfølgende børn. Vi vil tage kærligt hånd om den enkelte kriseramte kvinde, styrke hendes selvindsigt og give hende mulighed for at genfinde eller udvikle egne kompetencer, selvstændighed og medbestemmelse i eget liv. Vi vil støtte kvinden, så hun, når tid er, kan finde egne ben at stå op og komme videre i livet, så hun kan skabe en god fremtid uden vold, for dig selv og hendes medfølgende børn.

Bestyrelsen

Charlottenlund Krisecenter er et privat krisecenter med en bestyrelse der består af fire eksterne medlemmer der på hvert deres område understøtter driften af krisecenteret.

Tilgange og metoder

På Charlottenlund Krisecenter benytter vi os af flere forskellige tilgange og metoder i arbejdet med de kvinder og børn, der bor på krisecenteret. Formålet med at bruge de forskellige tilgange og metoder er, at skabe rolige og trygge omgivelser og samtaler med kvinder og børn og hjælpe dem til at forstå og bearbejde det, de har været udsatte for. Personalet på Charlottenlund Krisecenter er hele tiden i faglig udvikling og bruger både hinanden og eksterne fagfolk til at spare med og opretholde fagligheden.

På Charlottenlund Krisecenter arbejder vi blandt andet med følgende tilgange og metoder:
Empowerment
Low arousal
STROF
Motiverende samtale
Psykoedukation

Personale

På Charlottenlund Krisecenter arbejder vi tværfagligt og har personale med forskellige faglige baggrunde, uddannelser og erfaringer. Personalets uddannelsesmæssige baggrunde er blandt andet af pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og med flere socialfaglige kandidatuddannelser. Herudover er personalet også videreuddannet inden for psykosocial rehabilitering, psykiatri, traumebehandling, massage, sundhedspleje, supervisor, mentor, lærer, journalistik mv. Personalet har forskellige kulturelle baggrunde og mestre forskellige sprog.


Vi arbejder systemisk med at udvikle fagligheden på Charlottenlund Krisecenter gennem ugentlige faglige konferencer hvor vi sparer med hinanden, henter viden og udvikler vores faglighed og arbejde med den enkelte kvinde. Derudover er der fokus på videreuddannelse, så vi hele tiden følger med i forhold til den nyeste viden indenfor området og får udviklet vores kompetencer.
Charlottenlund Krisecenter benytter sig også af frivillige, der bidrager på forskellige måder til indsatsen på krisecenteret. Ved hjælp af dygtige og kompetente frivillige har vi mulighed for at udvide det faglige indhold af tilbud til kvinder og børn på konkrete områder. I disse tilfælde arbejder den frivillige tæt sammen med det faste personale, for at sikre at der er en rød tråd i indsatsen. Vi har blandt andet tilknyttet en advokat med speciale i familieretssager, der kommer i huset og tilbyder juridisk rådgivning til kvinderne.

Samarbejde med andre instanser

I tilfælde af, at børn, der bor på Charlottenlund Krisecenter, har brug for at skifte institution eller skole, arbejder vi tæt sammen med Gentofte kommune om at finde det rette tilbud til barnet. Ligeledes arbejder vi tæt med kvindernes hjemkommuner i forhold til skole og arbejde, så kvinderne får mulighed for at bibeholde arbejde/uddannelse eller finde nye muligheder

Translate »