Bernstorfflund Allé 70 2920 Charlottenlund

Reaktioner

Reaktionerne på at komme på krisecenter kan for eksempel være:

tilbage

Vrede:

Der kan opstå en vrede hos barnets, som både kan være rettet mod dig som mor og mod barnets far. Det kan være en vrede over at blive taget væk fra sine vante omgivelser, at skulle leve i en splittet familie eller andet.

Sorg og savn


Barnet kan føle en sorg og et savn over at I, som familie, er blevet splittet.

Der kan også opstå et savn til jeres hjem og alt dét, barnet kender, sine venner og sin far.


Glæde

Barnet kan også opleve en glæde og en lettelse over, at I er kommet væk fra volden. Der kan også være en glæde over at barnet får det bedre eller at barnet kan se at du får det bedre og opleve at jeres forhold bliver bedre. Det kan også være en glæde over at der opstår nye relationer efter i er flyttet på krisecenter.

Frygt


Når barnet har oplevet vold i familien, kan det have en frygt for, for eksempel høje lyde og at få skæld ud.


Spænding

Barnet kan også opleve en spænding ved at I flytter et nyt sted hen. På krisecenteret er der mulighed for at knytte nye bekendtskaber og venskaber med andre børn og voksne.

Adfærdsændring

Barnet kan for eksempel komme til at opføre sig som et yngre barn eller som en voksen.
Andre Reaktioner

kan for eksempel være skyldfølelse, søvnbesvær, at blive udadreagerende eller at isolere sig.


 

Alle de nye indtryk ved at flytte på krisecenter gør, at barnet vil have mere brug for dig og din hjælp til at regulere deres følelser og nervesystem. Det kræver tålmodighed med barnet og en masse støtte og tryghed fra dig.

Snak med dit barn om både det, som er sket og det som kommer til at ske. Snak med dit barn med en respekt for, at det kan være svært for barnet at snakke om og det kan tage tid før barnet er klar til at snakke med dig. Vis barnet at du er klar til at snakke med dem, når de er klar. Barnet har også mulighed for at snakke med personalet på krisecenteret.

På Charlottenlund Krisecenter får alle børn tilknyttet en kontaktperson mens de bor på krisecenteret. Kontaktpersonen er en børnefaglig pædagog, som sammen med resten af personalet, vil have et særligt fokus på barnet i den første tid på krisecenteret og hjælpe med, at barnet finder sig til rette i den nye situation og finder et fællesskab med andre børn. Pædagogen vil gennem hele opholdet på krisecenteret være til rådighed for både mor og barn og hjælpe barnet til at få det bedste ud af opholdet.

tilbage
Translate »