Bernstorfflund Allé 70 2920 Charlottenlund

Hvad fortæller krisecenteret videre?

Alle medarbejdere, frivillige og beboere på Charlottenlund Krisecenter har tavshedspligt hvilket vil sige, at det ikke er tilladt at videregive information om andre. Når du flytter ind på krisecenteret, vil du sammen med en medarbejder udfylde en samtykkeerklæring, hvor du selv vælger hvem krisecenteret må videregive information om dig til. Det kan for eksempel være din kommune, som vi informerer om, at du har taget ophold på krisecenter, således, at de kan betale for dit ophold og hjælpe dig videre.

Translate »