Bernstorfflund Allé 70 2920 Charlottenlund

Hvad hvis jeg/min familie får hjælp i forvejen?

Hvis der allerede er foranstaltninger i hjemmet i forhold til familien, skal du oplyse dette, så det kan indgå i vurderingen af, hvorvidt krisecentret er det rette tilbud til dig, eller hvad vi skal være særlig opmærksom på i forhold til familien under opholdet.

Translate »