Bernstorfflund Allé 70 2920 Charlottenlund

Hvem er vi

Vision

Alle har ret til et liv uden vold, kontrol og trusler

Mission

Charlottenlund Krisecenter skal være Danmarks bedste krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn. Vi vil være et Krisecenter med høj faglighed og trygge rammer for kvinder i krise og deres medfølgende børn. Vi vil tage kærligt hånd om den enkelte kvinde, styrke hendes selvindsigt og give hende mulighed for at genfinde eller udvikle egne kompetencer, selvstændighed og medbestemmelse i eget liv. Vi vil støtte kvinden, så hun, når tid er, kan finde egne ben at stå på og komme videre i livet, så hun kan skabe en god fremtid uden vold, for sig selv og hendes medfølgende børn.

Værdier

Disse 4 elementer danner vores værdigrundlag:

Åbenhed
• Vi taler om volden og aftabuiserer den
• Vi har en aktiv dialog udadtil og indadtil
• Vi er tydelige i vores kommunikation
Respekt
• Vi tager fordomsfrit udgangspunkt i den enkelte kvindes ønsker og behov og bevarer nysgerrigheden
• Vi er troværdige og loyale
• Vi respekterer og støtter den enkelte i sine grænser, samt støtter den enkelte i at genopdage og holde egne grænser
• Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang
• Vi arbejder ud fra at alle har egne ressourcer
Udvikling
• Vi skaber sikkerhed, ro og struktur
• Vi bistår med viden om volden, samt hvad den gør
• Vi bistår med viden og rådgivning om muligheder og rettigheder
• Vi skaber rammer for fællesskab, så man kan bryde isolationen
• Vi skaber rammer for at finde glæde ved fælles aktiviteter og fastholdelse af traditioner
• Vi skaber rammer for at man kan se eller genfinde egne ressourcer
Kvalitet
• Vi arbejder helhedsorienteret
• Vi har faglighed, saglighed og professionalisme i vores arbejde
• Vi vægter læring, refleksion og vidensdeling

Tilgange og metoder

På Charlottenlund Krisecenter benytter vi os af flere forskellige videnskabelige tilgange og metoder i arbejdet med de kvinder og børn, der bor på krisecenteret. Formålet med at bruge de forskellige tilgange og metoder er at understøtte krisecenterets kvinder og børn i at finde deres eget værd og give dem de nødvendige redskaber til at kunne skabe et godt liv for dem selv, uden vold. Personalet på Charlottenlund Krisecenter er hele tiden i faglig udvikling og bruger både hinanden og eksterne fagfolk til at spare med og opretholde fagligheden.

I vores arbejde med voldsramte kvinder arbejder vi blandt andet med voldsspiralen, som blandt andet er beskrevet af sociolog og forsker Eva Lundgren i bogen Våldets Normaliseringsprocess (2004). Voldspiralen kan være et godt værktøj til at visualisere især den psykiske vold, som mange kvinder bliver udsat for, hvis de har levet i en voldelig relation.

To gange om ugen afholder vi kvindeaften på krisecenteret. Her har kvinderne mulighed for at snakke med hinanden og dele deres historier og oplevelser. Her bruger vi den psykoedukative tilgang hvor kvinderne bekræftes i, at de hverken er svage eller uintelligente, men derimod er underlagt en andens magt. Under kvindeaftener med en psykoedukativ tilgang ser kvinderne, at de ikke er alene om at have oplevet vold og at deres reaktioner er naturlige.
Derudover arbejder vi blandt andet også med empowerment, low arousal og STROF i vores arbejde med voldsramte kvinder.

Personale

På Charlottenlund Krisecenter arbejder et fagprofessionelt personale med tværfaglige kompetencer, baggrunde, uddannelser og erfaringer. Personalets uddannelsesmæssige baggrunde omfatter blandt andet pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og flere har kandidatuddannelser inden for forskellige socialfaglige områder. Herudover er personalet også videreuddannet inden for psykosocial rehabilitering, psykiatri, traumebehandling, massage, sundhedspleje, supervisor, mentor, lærer mv. Personalet har forskellige kulturelle baggrunde og mestre forskellige sprog.

Vi arbejder systemisk med at udvikle fagligheden på Charlottenlund Krisecenter gennem ugentlige faglige konferencer hvor vi sparer med hinanden, henter viden og udvikler vores faglige viden. Vi bruger også vores konferencer til at spare med hinanden om den enkelte kvinde og de enkelte børn og konfererer hvordan vi støtter dem bedst. Derudover har vi fokus på videreuddannelse, så vi hele tiden følger med i forhold til den nyeste viden indenfor området og får udviklet vores kompetencer. Personalet modtager løbende ekstern supervision.

Charlottenlund Krisecenter benytter sig også af frivillige, der bidrager på forskellige måder til indsatsen på krisecenteret. Ved hjælp af dygtige og kompetente frivillige har vi mulighed for at udvide det faglige indhold af tilbud til kvinder og børn på konkrete områder. I disse tilfælde arbejder den frivillige tæt sammen med det faste personale, for at sikre at der er en rød tråd i indsatsen. Vi har blandt andet tilknyttet en advokat med speciale i familieretssager, der kommer i huset og tilbyder juridisk rådgivning til kvinderne.

Bestyrelsen

Charlottenlund Krisecenter er et privat krisecenter med en bestyrelse, der består af fire eksterne medlemmer, der på hvert deres område understøtter driften af krisecenteret.

Samarbejde med andre instanser

På Charlottenlund Krisecenter samarbejder personalet og den enkelte kvinde med en række forskellige myndigheder og samarbejdspartnere, for at sikre det bedste ophold og forløb kvinden og hendes børn.

Vi har et tæt samarbejde med lokalpolitiet i Charlottenlund, der kan hjælpe kvinderne på krisecenteret, hvis der er behov for ekstra beskyttelse, såsom udvidet sikkerhedsvurderinger, behov overfaldsalarmer eller vejledninger ift. anmeldelser mv.
Har kvinden et behov for at få lavet en særlig aftale ifm. arbejde, eller skolegang, samarbejder vi med disse og får lavet gode aftaler, så kvinderne kan bibeholde arbejdet eller får nye muligheder, der også tager hensyn til særlige sikkerhedsudfordringer eller krisesituationer.
I tilfælde af, at børn, der bor på Charlottenlund Krisecenter, har brug for at skifte institution eller skole, arbejder vi tæt sammen med Gentofte kommune om at finde det rette tilbud til barnet.

Charlottenlund Krisecenter har et samarbejde med psykologerne på Israels Plads, der kan tilbyde både kvinder og børn et forløb, samt give supervision til personalet.
Ligeledes arbejder vi tæt med kvindernes hjemkommuner, for i fællesskab at sikre, en koordineret indsats til gavn for både den enkelte kvinde og hendes børn
Ovenstående er blot eksempler på de mange samarbejdsrelationer, som Charlottenlund Krisecenter benytter sammen med kvinden under opholdet.

Tilsynrapport

Tilsynsrapport februar 2024

Translate »